PROJE ÖDÜLÜ

ÖDÜL BAŞVURU SÜRESİ DOLMUŞTUR

 

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ PROJE ÖDÜLÜ

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla 2008 yılında verilmeye başlanan “TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ PROJE ÖDÜLÜ” bu yıl online olarak  20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 30. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde de verilecektir.

Başvuru Koşulları:

  1. Başvuran araştırıcının dernek üyesi olması
  2. Araştırmanın planlanmış ya da hala sürdürülmekte olması ve araştırmalarının ayrıntılı özetini Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’ne göndermeleri gerekmektedir.

Başvuran araştırıcılar,

  1. Projenin başlangıç tarihinden itibaren her 6 ayda bir projeye ilişkin ara raporlarını Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’ne iletmeyi,
  2. Proje tamamlandığında proje ürünü olan bir araştırma makalesini değerlendirilmek üzere Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne göndermeyi kabul etmiş sayılırlar.

Projelerin ekte gönderilen format doğrultusunda en geç 15 Mart 2020, saat 23:59’a kadar Dr. Ümit Işık’a ait olan crsumt@gmail.com e-mail adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.

Proje ödülü alan araştırmacıya Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından 30. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde ödül belgesi ve 2020 yılı araştırma ödülü olarak 1750 TL verilecektir.

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ PROJE ÖDÜLÜ FORMATI

Başvuru dosyası en fazla 20 adet A4 sayfasından oluşmalıdır. Tüm metin Times New Roman, 12 punto ile çift aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Dosyada aşağıdaki alt başlıklar bulunmalıdır:

I. KAPAK SAYFASI: 10 sözcüğü geçmeyen başlıkla başlamalıdır. Bu sayfada proje yürütücüsü ve yardımcılarının isimleri, unvanları, çalıştıkları kurum, yazışma adresi, telefon ve elektronik posta adresleri ve her bir araştırmacının önerilen konuyla ilgili araştırma deneyimleri kısaca özetlenmelidir.

II. PROJENİN AMACI: Bu sayfada yapılacak çalışmanın amacı açık bir ifadeyle yazılmalı ve yazındaki hangi eksikliği gidermeye yönelik olduğu belirtilmelidir. Çalışma öncesinde gündeme getirilen varsayımlar tanımlanmalı ve amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

III. GENEL BİLGİLER: Konuyla ilgili daha önce elde edilmiş olan bilgiler özetlenmeli, araştırılması önerilen konunun var olan bilgilere katkısı anlatılmalıdır.

IV. YÖNTEM: Çalışmada kullanılacak yöntem açıkça tanımlanmalıdır. Örneklem seçimi, denekler, değişkenler, yapılacak ölçümler, istatistik analizler ayrıntılı biçimde açıklanmalıdır. Değerlendirme yapılırken en ayrıntılı incelenecek olan bölümün bu bölüm olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

V. ARAŞTIRMANIN KATKILARI: Sonuçların uygulamaya nasıl aktarılacağı; çalışmanın sağlayacağı yararlar kısaca anlatılmalıdır.

VI. BÜTÇE: Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından verilecek olan 1500 TL’nin nasıl kullanılmak istendiği belirtilmelidir. Başka kaynaklardan destek alan projeler değerlendirilmeye alınmayacaklardır. Yazarlar böyle bir ek destek almadıklarını açıkça beyan etmelidirler.

VII: PROJENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ:  Projenin başlangıç ve bitiş tarihi, başlıca aşamaları ve zaman akış çizelgesi belirtilmelidir. Yazarlar projenin başlangıç tarihinden itibaren her 6 ayda bir projeye ilişkin ara raporlarını Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’ne ileteceklerini ve proje tamamlandığında proje ürünü olan bir araştırma makalesini değerlendirmek üzere Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne göndermeyi kabul ettiklerini açıkça beyan etmelidirler.

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman (İstanbul)

Prof. Dr. Birim Günay Kılıç (Ankara)

Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu (Samsun)

Prof. Dr. Özlem Özel Özcan (Malatya)

Prof. Dr. Ayhan Bilgiç (Konya)

Doç. Dr. Ayşe Kutlu (İzmir)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Işık (Isparta)

Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Caner Mutlu (İstanbul)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Işık (Isparta)

Doç. Dr. Özhan Yalçın (Ankara)

 

Etkinlik Tarihi
20-22 Mayıs 2021
 
İLETİŞİM

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ
Adres:Cinnah Cad. 35/12 Çankaya / ANKARA
www.cogepder.org.tr/
Tel:(+90 312) 440 12 57
Mobil:(+90 541) 440 33 54

 

MOTTO TURİZM
Tel :(+90 232)  446 06 10
Fax:(+90 232)  446 07 11
E-mail: Esin BAYAR
esin@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.