Kongre Programı

20 MAYIS 2021 - PERŞEMBE - 1. GÜN

  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
09:00 – 10:30
PANEL
Psikonöroimmünoloji ve Çocuk & Ergen Psikiyatrisinde Son İlerlemeler 
-Çocuk Psikopatolojisinde Psikonöroimmünolojinin Tanımı ve Genel Bir Bakış
Rahime Duygu Temeltürk
-Otizm Spektrum Bozukluklarının Psikonöroimmünolojisi
Duygu Kaba
-DEHB’nin Psikonöroimmünolojisi
Merve Canlı
-Duygudurum Bozuklarının Psikonöroimmünolojisi
Ayşegül Efe
-Diğer Psikiyatrik Bozuklukların Psikonöroimmünolojisi
Yusuf Gürel
 
Moderatör: Merve Çıkılı Uytun
 
PANEL / “KÜLTÜR-SANAT KOMİSYONU” ETKİNLİĞİDİR
Representation of Roots in Art
-Representations of Roots, Belonging and Identity in New Wave Turkish Cinema- An Analysis Attempt over "A Tale of Three Sisters"
Handan Özek Erkuran
-The roots of a literary character: “Scarlet O’Hara and Gone with the wind”
Özlem Önen
- Roots Of Violence In Caravaggio's Art
Ferhat Yaylacı
- Roots of our Community Through Arabesque Music; Müslüm
Begüm Şahbudak
 
Moderatör: Didem Behice Öztop
 

 

Sunum Dili Türkçe’dir
PANEL
Hangi Tanıya Hangi BDT Tekniği: Olgular Üzerinden Tanıya Özgü BDT Uygulamaları
- Yeme Bozukluklarında Tanıya Özgü BDT Uygulamaları
Hakan Öğütlü
- Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Tanıya Özgü BDT Uygulamaları
Süleyman Çakıroğlu
- Sosyal Fobide Tanıya Özgü BDT Uygulamaları
Hülya Akkaya Yılmaz
- Depresyonda Tanıya Özgü BDT Uygulamaları
Erdem Ertaş
 
Moderatör: Vahdet Görmez
 
PANEL
Psikososyal Açıdan Yoksulluk 
- Kötü Çocuk: Yoksulluk
Önder Küçük
- Çıkmayan Deri: Yoksulluk
Berkant Sağır
- Yoksulluğun Görünmeyen Yüzleri
Mustafa Açıkgöz
-Bencillik İkliminde Yoksulluk ve Çocuk
Müge Tamar
 
Moderatör: Müge Tamar
KURS 4-A
Psikodinamik Grup Terapisi Uygulaması
Füsun Ç.Çetin
(kontenjan sınırı:12)
10:30 – 10:45
ARA
10:45 – 12:15
PANEL
Psikiyatri’de Metodolojik Kayma: Biyobelirteçler
-Depresyonda Biyobelirteçler
Serkan Karadeniz
-Psikiyatrik Bozukluklarda Biyobelirteçlere Genel Bir Bakış
Gülen Güler Aksu
-Anksiyete Bozukluklarında Biyobelirteçler
Canan İnce Börekçi
-DEHB’de Biyobelirteçler
Yüksel Sümeyra Karagöz
-OSB ve Biyobelirteçler
Berire Çekin Yılmaz
 
ModeratörAli Güven Kılıçoğlu
PANEL
Ebeveynliğin Değişik Yüzleri
-“Socialmoms” ve “Socialdads”
Fevzi Tuna Ocakoğlu
-Ebeveynlik Tutumları ve Stilleri Değişiyor mu?
Adem Güneş
-“Gatekeeper Anne” Babayı Uzaklaştırabilir mi?
 Büşra Duran
- “Helikopter Ebeveynlik”
Caner Mutlu
 
ModeratörÖzhan Yalçın
PANEL
Harry Potter: Through the Eyes of Psychiatrists Growing Up With 
- Harry Potter’s Wizarding World and The Object Relations
Nazlı Kapubağlı Çetin
- From Siblinghood to The Groups
Şahabettin Çetin
- Harry Potter and Humor
Aybüke Tuğçe Mustan
- Therapeutic Effect of Stories
Gökçen Yılmaz Karaman
 
Moderatör: Esra Demirci
 
Sunum Dili Türkçe’dir
PANEL
Geçmişten Günümüze Bağlanma Kuramı ve Güncel Yaklaşımlar 
-Bağlanma Tanım, Tarihçesi ve Güncel Yaklaşımlar
Hatice Gözde Akkın Gürbüz
-Bağlanma Kuramına Nörobiyolojik Yaklaşımlar
Zeynep Seda Albayrak
-Bağlanmanın Bebeklik, Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Değerlendirilmesi
Dilara Demirpençe Seçinti
-Gelişim Basamaklarında Bağlanma, Biliş, Motivasyon ve Duygu
Rahime Hülya Bingöl Çağlayan
 
Moderatör: Rahime Hülya Bingöl Çağlayan
KURS 2
DSM 5  temelli K-SADS-PL eğitimi
Fatih Ünal
(kontenjan sınırı yoktur)
12:15 – 12:30
ARA
12:30 - 13:15
UYDU SEMPOZYUMU
   DETECT Türkiye Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu Tanı ve Tedavi Konsensus raporu
Prof.Dr Eyüp Sabri ERCAN
13:15 – 14:45
AÇILIŞ KONUŞMALARI
AÇILIŞ KONFERANSI
“ACININ VE UMUDUN KUŞAKLARARASI VE KUŞAKAŞKIN TAŞINMASINDA ERKEN DÖNEM İLİŞKİ ÖRÜNTÜLERİNİN YERİ”
Bahar Gökler
 
Oturum Başkanı: Ayşen Çoşkun
14:45 – 15:00
ARA
15:00 – 16:30
PANEL
Otizm Spektrum Bozukluğunda Ağır Klinik Tablolar: Eştanı ve Tedavi Yaklaşımları 
-OSB’de Eşlik Eden Semptomların ve Eştanıların Kompleksitesi
Işık Görker
-OSB’de Oksitosin Tedavisi
Hatice Aksu
-OSB’deki Genetik İlerlemeler Işığında Yeni Tedavi Seçenekleri
Esra Demirci
-OSB Tanılı Çocuklarda Ağır Klinik Prezentasyonların Psikofarmakolojik Yönetimi
Hasan Cem Aykutlu
 
Moderatör: Süha Miral
 
PANEL
Çocuk ve Ergenlerde Gender Dysphoria: En Son Perspektif
-Gender Dysphoria’da Tanı, Değerlendirme ve Psikiyatrik Yaklaşım
Burcu Yıldırım Budak
-Gender Dysphoria Tanısı Olan Çocuk & Ergenler: Klinik ve Araştırma ile İlgili Sorunlara En Son Yaklaşımlar
Gözde Yazkan Akgül
-Endokrin Perspektiften Gender Dysphoria
Zehra Aycan
-Transgender Gençlerin Cinsiyet Belirleyici Multi-modal Tıbbi Bakımı: Bir Kadından Erkeğe Transgender, Bir Erkekten Kadına Transgender Olgu Örnekleri
Ayşe Burcu Ayaz
 
ModeratörAyhan Bilgiç
PANEL
Mindful Parenting in Child and Adolescent Psychiatry
- What is mindful parenting?
Canem Kavurma
-Mindful parenting in children and adolescents with ADHD
Öznur Bilaç
- Mindful Parenting In Children and Adolescents with Anxiety Disorder
Halil Kara
- Mindful Parenting in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder
Ayla Uzun Çiçek
- Mindful Parenting in Children and Adolescents with Depressive Disorder
Seda Aybüke Sarı
 
Moderatör: Caner Mutlu
 
Sunum Dili Türkçe’dir
 
 
PANEL
Ruhsal Gelişme ve Ruhsal İyileşme Yolculuğunda Çocuklarımızın Sağlıklı Yönlerine Bakış
-Kronik Hastalıkları Olan Çocukların ve Ailelerinin Ruh Sağlığı
Banu Anlar
-Oyun ve Oyuncakların Ruh Sağlığını Geliştirmedeki Yeri
Yaşar Anlar
-Çocuk İstismarı ve İhmalinde “Tutunacak Dal” Arayışı
Özlem Gencer
-Bağımlılığın Yönetiminde Pozitif Psikoloji
Zeki Yüncü
 
Moderatör: Bülent Coşkun
WORKSHOP
Çocuğun Gözüyle Bakabilmek: "In my shoes"
Bilgisayar Destekli Görüşme Yönteminin Tanıtılması
İlkiz Dikmeer
Mine Cihanoğlu
Çocuk Koruma Programı-Aileler İçin Umut (Hope For Family)
Nahide Doğrucan
(kontenjan sınırı yoktur)
16:30 – 16:45 
ARA
16:45 – 18:15
CONFERENCE:
"Adolescent Personality Disorders"
Carla Sharp
 
Oturum Başkanı: Ömer Faruk Akça
 
 
Simültane Çeviri Olacaktır
PANEL
Dijital Çağda Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal/Zihinsel Sağlığı
-İnternet Bağımlılığının Epidemiyoloji ve Nörobiyolojisi
Caner Mutlu
-İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu ve Psikososyal Risk Faktörleri
Çağatay Ermiş
-Dijital Çağın Çocuk ve Ergenler Üzerine Ruhsal/Zihinsel Etkileri
Neslihan İnal
-İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu ve İlişkili Faktörlerin Bilişsel Davranışçı Kavramsallaştırılması ve Tedavisi
Vahdet Gormez
 
ModeratörNeslihan İnal
PANEL
Pediatrik Organ, Doku ve Hücre Transplantasyonlarının Psikososyal Etkileri 
-Pediatrik Organ Transplantasyonunun Psikososyal Etkileri
Esin Özatalay
-Pediatrik Karaciğer Transplantasyonunun Psikososyal Etkileri
Aslı Sürer Adanır
-Pediatrik Renal Transplantasyonun Psikososyal Etkileri
Arif Önder
-Pediatrik Kemik İliği Naklinin Psikososyal Etkileri
Özge Gizli Çoban
-Doku ve Diğer Solid Organ Transplantasyonlarının Psikososyal Etkileri
Hicran Doğru
 
Moderatör: Esin Özatalay
 
 
PANEL
Psikiyatrik Bozukluklarda Yaşam Kalitesi
-DEHB’de Yaşam Kalitesi
Ümit Işık
-OSB’de Yaşam Kalitesi
Mehmet Akif Cansız
-Yaşam Kalitesi ve Çocuk & Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları
Necati Uzun
-Duygudurum Bozukluklarında Yaşam Kalitesi
Serdar Karatoprak
 
Moderatör: Ümit Işık
PANEL
Psikopatolojiler ve Biliş 
- Anksiyete Bozukluklarında Biliş
Özlem Hekim
- Sosyal Medya Aşırı Kullanımı ve Biliş
Ayhan Cöngöloğlu
- İnternet Oyun Bağımlılığında Biliş
Hesna Gül
- Obsesif Kompulsif Bozuklukta Biliş
Yasemin Taş Torun
 
Moderatör: Ayhan Cöngöloğlu

21 MAYIS 2021 - CUMA - 2. GÜN

 
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
09:00 – 10:30
PANEL
Özgül Öğrenme Bozukluğunda Biyobelirteçler
-ÖÖB/ÖÖG Tanılı Çocuklarda Serum BDNF Düzeyleri
Gülser Şenses Dinç
-ÖÖB/ÖÖG’de Genetik Belirteçler
Özden Şükran Üneri
-ÖÖB/ÖÖG’de Nörogörüntüleme
Esra Çöp
-ÖÖB/ÖÖG’de Klinik Nörofizyoloji
Tuna Çak Esen
 
Moderatör: Fevziye Toros
PANEL
Nörogelişimsel Bozukluklar Kapsamında Özgül Dil Bozukluğu
- Dil Bozukluğu ve Nörokognisyon
Esen Yıldırım Demirdöğen
- Bilingualizmin nörobiyolojisi ve dil üzerine etkileri
Bahadır Turan
- Ekran Maruziyetinin Dil Gelişimi Üzerine Etkisi
Mehmet Akif Akıncı
- Dil Bozukluğunun erken tanısı ve yapay zeka uygulamaları
İbrahim Selçuk Esin
Çocukluk Çağı Dil Bozukluklarının Güncel Sınıflandırılması, Prognostik Faktörler Ve Erken Müdahale
Esra Özcebe
 
ModeratörOnur Burak Dursun
PANEL / “BEBEK RUH SAĞLIĞI KOMİSYONU” ETKİNLİĞİDİR
Prenatalden Postanatale, Zihinden Kucağa; Bağlanma
-Anne-Bebek Etkileşiminin Nörobiyolojik Sonuçları
Zehra Topal
Prenatal Bağlanma, Efsane mi? Gerçek mi?
Aylin Özbek
Annenin Kendi Ebeveynleriyle İlişkisinin Prenatal Sürece ve Bağlanmaya Etkileri
Damla Eyüpoğlu
-Türkiye’de Bebek Ruh Sağlığı Çalışmaları
Miraç Barış Usta
 
ModeratörAylin Özbek
KURS 3-A
Çocuk ve Ergenlerde Trandiyagnostik Bir Yaklaşım: Kabul Ve Adanmışlık Terapisi (ACT)
Runa İdil Uslu
Özlem Sürücü
(kontenjan sınırı yoktur)
KURS 4-B
Psikodinamik Grup Terapisi Uygulaması
Füsun Ç.Çetin
(kontenjan sınırı:12)
10:30 – 10:45
ARA
10:45 – 12:15
PANEL
Process of Assesment, Diagnosis and Interventions in Infant Mental Health From An Example of Infant Mental Health Outpatient Department
- Clinical Assessment and Diagnostic Tools in Infant Mental Health
Tuğba Menteşe
- General Framework of Infant Mental Health Unit
Merve Çıkılı Uytun
- Clinical Interventions in Infant Mental Health Practice
Esra Yürümez
- Pre-School Age Psychiatric Assessment Interview (PAPA) : Application and Clinical Use
Gökçe Yağmur Efendi
 
Moderatör: Didem Behice Öztop
 
Sunum Dili Türkçe’dir
PANEL
Yeme Bozukluğu Tanılı Olgularda Sosyal Bilişte Ne Değişmekte?
-Yeme Bozukluklarında Sosyal Biliş: Genel Bir Bakış
Ali Evren Tufan
-Anorexia Nervoza’da Sosyal Biliş ve Empati
Gonca Özyurt
- Social Cognition and Empathy in Bulimia Nervosa
-Bulimia Nervoza’da Sosyal Biliş ve Empati
Zehra Topal
-Çocukluk Çağı Obezitesinde Sosyal Biliş ve Empati
Yusuf Öztürk
-Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu’nda Sosyal Biliş ve Empati
Serkan Turan
 
Moderatör: Ali Evren Tufan
 
PANEL
Pandemi Gölgesinde Ruh Sağlığı
-Pandemide Bebek Olmak
Koray Karabekiroğlu
-Pandemide Çocuk Olmak
Burcu Akın Sarı
-Pandemide Genç Olmak
Özlem Özel Özcan
 
Moderatör: Özlem Özel Özcan
KURS 3-B
Çocuk ve Ergenlerde Trandiyagnostik Bir Yaklaşım: Kabul Ve Adanmışlık Terapisi (ACT)
Runa İdil Uslu
Özlem Sürücü
(kontenjan sınırı yoktur)
KURS 1
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Alanında Yapay Zeka Modellemesi
Miraç Barış Usta
(kontenjan sınırı yoktur)
12:15 – 13:15
UYDU SEMPOZYUMU 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Uzun Etkili Metilfenidat
Prof.Dr Eyüp Sabri ERCAN
13:15 – 14:45
PANEL
Çocukluk Çağı Psikiyatrik Bozukluklarında Transdiagnostik Bir Faktör Olarak Duygu Düzenleme
-Anksiyete Bozukluklarında Duygu Düzenleyememe
Zehra Çakmak Çelik
-Duygusal Düzenleyememe ve DEHB’deki Duygusal Düzenleyememeye Genel Bir Yaklaşım
Helin Yılmaz Kafalı
-Depresyon ve İntihar Davranışında Duygu Düzenleme
Binay Kayan Ocakoğlu
-Duygu Düzenleme Üzerine Erken Travmatik Deneyimlerin Etkisi ve TSSB’de Duygu Düzenleme
Çiğdem Yektaş
 
Moderatör: Kayhan Bahalı
PANEL
Özgül Öğrenme Bozukluğunda Temporal İşitsel İşlemleme 
-Özgül Öğrenme Bozuklukları ve İşitsel İşlemleme: İlişkinin Doğası Nedir?
Tuna Çak Esen
-İşitsel Temporal İşlemleme Nasıl Değerlendirilir?
Meral Didem Türkyılmaz
-Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Bir Grup Çocukta Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü Deneyimi
Filiz Aslan
-Özgül Öğrenme Bozukluğundaki Temporal İşitsel İşlemlemedeki Değişiklikler Üzerine Bir Tartışma
Dilek Ünal
 
Moderatör: Ebru Çengel Kültür
KONFERANS

Pandemide Artan Tedaviye Dirençli Duygudurum Bozukluklarına Yaklaşım ve Tedavi

Özhan Yalçın

Moderatör: Burcu Akın Sarı

PANEL
Pandemi Döneminde Psikosoyal Destek ve Telepsikiyatri Uygulamaları
-İzmir Dr.Behçet Uz  ÇRS "Psikososyal Destek Modeli"
Ayşe Kutlu
-"Kocaeli Üniversitesi ÇRS'de Pandemi ve Telepsikiyatri"
İrem Damla Çimen
-Pandemide Ergenlerle Avantaj Ve Dejavantajları Ile Telepsikiyatri; Kayseri Örneklemi
Esra Demirci
-Telepsikiyatrinin Avantajları ve Dezavantajları: Başkent Üniversitesi ÇRS Kliniklerinden Deneyimler"
Tuğba Eseroğlu Söylemez
-"Pandemi Döneminde Sağlık Bakanlığı Telepsikiyatri Uygulamaları: ÖÇDS ve RUHSAD"
Bahadır Turan
 
Moderatör: Onur Burak Dursun
KURS 5-A
Çocuklarda Oyun Terapisi
Ferhunde Öktem
(kontenjan sınırı:40 kişi)I-5
14:45 – 15:00
ARA
15:00 – 16:00

 

İKİLİ KONFERANS

-Güncel  Nörobilimsel çalışmalar  "Otizmler" kavramını açıklıyor mu?
Nahit Motavallı Mukaddes
 
-Integrative Treatment in the  Managment of Attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD)
Eyüp Sabri Ercan

Oturum Başkanları: Nahit Motavallı Mukaddes, Eyüp Sabri Ercan

 
İKİLİ KONFERANS
Şizofreni ve Bipolar Afektif Bozuklukta Prodromal Dönem
-Prodromal Şizofreni ve Tedavi Yaklaşımları
Özhan Yalçın
-Bipolar Afektif Bozuklukta Prodrom ve Tedavi Yaklaşımları
Ali Güven Kılıçoğlu

Oturum Başkanı: Neslihan İnal
İKİLİ KONFERANS ve İNTERAKTİF TARTIŞMA
Sahada Yaşan Güçlükler, Zorluklar ve Güçlü Olduğumuz Alanlar: Konferans ve İnteraktif Tartışma
-Diğer Kurumlarla Yaşanan Zorluklar
Gülseda Ayrancı
-Bir İlçede  (Cizre) Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Olmak”
Dicle Büyüktaşkın

Oturum Başkanı: Elvan İşeri
KONFERANS
Öğrenmenin Zihnimizdeki Serüveni
Soner Yıldırım
ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Oturum Başkanı: Özlem Yıldız Gündoğdu

 

KURS 5-B
Çocuklarda Oyun Terapisi
Ferhunde Öktem
(kontenjan sınırı:40 kişi)
16:00 – 16:15
ARA
16:15 – 17:45
KURS 6-A
MISC (Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers)
Carla Sharp
Simültane Çeviri Olacaktır
PANEL
Covid 19 Pandemisi’nde erken dönem ev karantinası sürecinde Çocuk ve Aile Araştırmaları
-Covid-19 Pandemisi’nde Erken Dönem Ev Karantinası Sürecinde Ruhsal Belirtiler
Hatice Ünver
-Covid-19 Pandemisi’nde Ergenlerde Siber Zorbalık, Başa Çıkma Yöntemleri ve Ailenin İnternet Kullanımı ile ilgili tutumları
İrem Damla Çimen
-Kronobiyoloji Bağlamında COVID-19 Sürecinin DEHB ve Otizm Tanılı Çocuklara Etkileri
Halit Necmi Uçar
 
Moderatör: Ayşe Rodopman Arma
PANEL
Ülkemizden ve Alanımızdan COVİD-19 Araştırmaları
-Covid-19 Pandemisi Sürecinde DEHB Tanılı Çocukların Hijyen Ve Sosyal Mesafe Kurallarına Uyum Sorunları
Cansu Çobanoğlu
-Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Çocuklarında Anksiyete Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler
Leyla Ezgi Tüğen
-Covid-19 Pandemisi Sürecinde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Poliklinik Başvurularının İncelenmesi
Gözde Yazkan Akgül
-Covid 19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerindeki Anksiyete Düzeyleri ve İlgili Faktörler
Sümeyra Karagöz
-Covid 19 Pandemisi Sürecinde Yaşamsal Değişikliklerin Ergen Ruh Sağlığına Etkisi
Selman Yıldırım
 
Moderatör: Didem Behice Öztop
 
 
PANEL/OTİZM KOMİSYONU ETKİNLİĞİDİR:
Otizm Spektrum Bozukluklarında Nadiren Tartışılan Alanlar
-OSB Tanılı Çocuk ve Ergenler Arasında Psikiyatrik Hospitalizasyon
Selma Tural Hesapçıoğlu
-OSB’de Yeni Teknolojilerin Kullanımı
Tuba Mutluer
-“Facing Your Fears”: Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Yüksek Anksiyete ile Başetmek için Grup Terapisi
Pınar Uran
 
Moderatör: Nahit Motavallı Mukaddes
PANEL
Otoimmun Nöropsikiyatrik Hastalıklar ve Klinik Deneyimler
-Dirençli Tourette Sendromlu Olguda İmmünolojik Tedavi Örneği: Olgu Sunumu
Gonca Gül Çelik
Burak Kamış
-Ailesel Otoimmünite ve Çocukluk Çağında OKB
Zeynep Yeşildağ
-PANDAS/PANS: OKB Dışı görünümleri
Perihan Çam Ray
 
Moderatör: Gonca Gül Çelik
 
17:45 – 18:00
ARA
18:00 – 19:30
KURS 6-B
MISC (Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers)
Carla Sharp
 
Simültane Çeviri Olacaktır
PANEL
Otoimmün Beyin Hastalıklarına Psikiyatrik Yaklaşım 
-Bir Otoimmün Beyin Hastalığı Modeli Olan Sistemik Lupus Eritematozusta Hacettepe Üniversitesi Çalışmaları
Ecem Selin Akbaş Aliyev
-Otoimmün Hastalıklarda Beyin Tutulumu
Emil Aliyev
-Otoimmün Beyin Hastalıklarında Psikiyatrik Değerlendirme
Yağmur Karakuş
 
Moderatör: Ebru Çengel Kültür
PANEL
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Zor Vakaların Yönetimi
-Covid-19 Pandemisi Sürecinde Karantina Uygulamalarının Çocukluk Çağı Cinsel İstismar Süreçlerine Etkisi
Sevay Alşen Güney
-Covid-19 Pandemisi sürecinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yataklı Servis Yönetimi: Hasta profili, benzerlikler, farklılıklar
Burcu Özbaran
-Covid-19 Pandemisi Sürecinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Acil Başvuruları ve Yataklı Servislerin Ülkemizdeki Güncel Durumu
Sezen Köse
 
Moderatör: Nursu Çakın Memik
PANEL
COVİD-19 Pandemi Sürecinden Geçerken Mesleğimiz, Deneyimlerimiz, Geleceğimiz
-Arş. Gör. Dr. Berat Merih Yetim- Ankara Ünv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hst. AD
-Arş. Gör. Dr. Kardelen Akbal-Ankara Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hst. AD
-Uzm. Dr. Mehtap Eroğlu- Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-Doç. Dr.  Esra Çöp-  Ankara Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hst. AD
-Doç. Dr. Didem Behice Öztop- Ankara Ünv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hst. AD
 
Moderatör: Birim Günay Kılıç
KURS 7
Uzmanlığa Hazır mıyım?
Mecburi hizmette bizi neler bekliyor?
Karşılaşabileceğimiz sorunlar ve pratik çözüm önerileri
Bahadır Turan
Mahmut Cem Tarakçıoğlu
(kontenjan sınırı yoktur)
 
Tartışmacılar: Özhan Yalçın

 

22 MAYIS 2021 / CUMARTESİ / 3. GÜN

  Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
09:00 – 10:00
PANEL
Nörogelişimsel Bozukluklarda “Copy Number Variations” (CNVs)-Yapısal Kromozomal Varyasyonlar
OSB Etyolojisinde CNVs etkilerini Nasıl Değerlendirmeliyiz?
Gül Ünsel Bolat
-Nörogelişimsel Bozukluklarda CNVs’lerin Önemi ve Genetik Yönü. Bir Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Bir Hasta Klinik Genetik Bölümünde Neyle Karşılaşıyor?
Hilmi Bolat
-Bilişsel Defisitler, Zihinsel Yetersizlikler ve Gelişimsel Gecikmelerde CNVs’lerin İşlevsel ve Klinik Önemi
Ayşegül Satar
 
Moderatör: Özlem Özcan
 
PANEL
Otizme Ne Neden Oluyor: İlişkiler, Genler, Toksinler ve Ekranlara Maruz Kalmanın Etkileri
-OSB’yi Anlamada Genetik ve Nörobiyolojik Faktörler
Sevcan Karakoç Demirkaya
-Yeni İlişkiler ve Otizm
Zerrin Topçu Bilgen
-OSB ile İlişkili Çevresel Risk Faktörleri
Fahri Çelebi
 
Moderatör:Sevcan Karakoç Demirkaya
PANEL
Otizm Spektrum Bozukluklarında Son Araştırmalar
-OSB’de Multidisipliner Araştırmalar: Genetik ve Metabolik Değerlendirme
Ahmet Özaslan
-OSB’de Duyusal Algılama (Sensory Perception)
Dicle Büyüktaşkın
-OSB Tanılı Çocuklarda Serum S100B, NT-3 ve BDNF Düzeyleri
Hüseyin Tunca
 
Moderatör: Elvan İşeri
PANEL
Çocuklarda Dil Gelişimi Ve İletişim Bozukluklarına Bütüncül Yaklaşım 
-Dil Gecikmesi Olan Çocuğa Yaklaşım, Ayırıcı Tanı, İletişim Bozuklukları ve Bir Klinik Örneklem
Burcu Kardaş
-Tüm Yönleriyle Dil Gelişimi ve Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler
Melek Hande Bulut Demir
- Kekeleme
Tuğba Yüksel
 
Moderatör: Özlem Yıldız Gündoğdu
KURS 8
Adli Sisteme Giren Çocuklarda  Değerlendirme ve Rapor Yazma
Ayşen Çoşkun
Şahika Gülen Şişmanlar
(Kontenjan Sınırı yoktur)
10:00 – 10:15
ARA
10:15 – 11:15
PANEL
Oyun Terapisinde Psikoanalitik Yaklaşım ve Terapotik Sınırlar Ayrıca Öğrenme Kapasitesi ve Oyun Arasındaki
-Psikoanalitik Oyun Terapisi
Ezgi Şen Demirdöğen
-Oyun Terapisi ve Terapotik Sınırlar
Mesut Yavuz
-Öğrenmede Oyunun Etkisi
Mine Elagöz Yüksel
 
Moderatör: Behiye Alyanak
PANEL
The Cost Of Stress: Is It Only Psychological? The Neurobiological Projections of Stress on Memory And Learning 
- The Human Study Findings About The Effect Of Stress On Memory And Learning
Dilek Ünal
- Introduction To Stress Response On Memory and Learning: Basic Concepts Of Learning and Memory, Related Brain Areas, and Stress Response Through Hypothalamic Pituitary Adrenal (HPA) Axis.
Duygu Uygun
- Stress Related Neuroplasticity and Neurotrophic Factors For Learning and Memory
Aslıhan Bahadır Varol
 
Moderatör: Emine Eren Koçak
 
Sunum Dili Türkçe’dir
PANEL
Şiddet: Tanıklık, Aktarım, Direnç 
-Nesiller Arası Aktarım: Şiddet ve Bağımlılık
Zeki Yüncü
-Bir Ebeveyn Diğerini Öldürdüğünde Çocukta Ortaya Çıkan Sorunlar
Sezen Köse
-Ebeveyn Yabancılaşma / Yabancılaştırma Sendromu
Birsen Şentürk Pilan
 
Moderatör: Zeki Yüncü
PANEL
Family as a Surrogate Executive System: Attention Deficit Hyperactivity Disorder and its Interactions with Family Functions 
-The Disfunctional Executive System: ADHD And Reflections İn The Family System
Beril Taşkın
- The Burden Of Being Other’s Executive System. Reflections On A Parent’s Personal World
Duygu Biçer
- Is It A Cognitive or Emotional Disfunction? Impairment of Executive Functions and It’s Reflection In a Child’s Psychic World
Ceyda Dedeoğlu
 
Moderatör: Ayla Aysev
 
Sunum Dili Türkçe’dir
PANEL / “BAĞIMLILIK KOMİSYONU” ETKİNLİĞİDİR
Ergenlerde madde kullanımı ve ÇEMATEMler: Etiyolojiden tedaviye yaklaşım ilkeleri 
- Bağımlı Ergene Yaklaşım
Ömer Kardaş
- ÇEMATEM Deneyimleri: İdealler Ve Çok Yönlü Çalışmanın Gerekliliği
Özalp Ekinci
- Ergen Bağımlılığının Nörobiyolojisi
Fatih Hilmi Çetin
 
Moderatör: Özalp Ekinci
11:15 – 11:30
ARA
11:30 – 12:30
“ZOR BİR VAKAYA FARKLI PENCERELERDEN BAKIŞ”
OLGU TARTIŞMASI
Moderatör: Yankı Yazgan
Sunum: Aysel Denktaş
Tartışmacılar
Füsun Ç. Çetin (Psikodinamik Bakış Açısı)
Emine Zinnur Kılıç (Aile İşlevleri ve Dinamikleri Açısından)
Nursu Çakın Memik (Eklektik Bakış Açısı)
Hasan Bayar (BDT Formülasyonu Açısından)
Runa İdil Uslu (ACT-3. Dalga BDT)
Ayhan Bilgiç (Nörobiyolojik-Psikofarmakolojik Bakış Açısı
 
OLGU SUNUMU ve TARTIŞMACI YORUMLARI KONGRE ÖNCESİ KAYIT EDİLECEKTİR
KONGREDE TARTIŞMACILAR ve KATILIMCILAR ARASI İNTERAKTİF TARTIŞMA PLANLANMAKTADIR
12:30 – 12:45
ARA
12:45 – 13:30 KAPANIŞ
 
 
 
 
 
 
 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.